Tijela društva

Tijela društva


Upravu Društva čini jedan član – direktor kojeg odlukom imenuje Skupština Društva.

Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri člana bira Skupština, a jednog člana imenuju radnici.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva

Uprava Nadzorni odbor Skupština Društva

Direktor
Franko Mekišić, dipl. iur.
Telefon: +385 20 441 444
E-mail: tajnistvo@libertasdubrovnik.com


Marko Potrebica, predsjednik
Emilio Puljizevć, zamjenik predsjednika
Ivo Kola, član
Ivo Dragović, član
Ivo Vidojević, član


Grad Dubrovnik
Općina Dubrovačko primorje
Općina Konavle
Općina Ston
Općina Trpanj
Općina Župa dubrovačka
Općina Orebić
Općina Janjina

 

Organizacijska struktura:


Pomoćnica direktora
Marija Bošnjak, dipl. oecc.
E-mail: marija.bosnjak@libertasdubrovnik.com
Služba za komercijalne poslove i marketing
Rukovoditeljica: Majda Čustović, ing.
E-mail: majda.custovic@libertasdubrovnik.com
Služba prometa
Rukovoditelj: Ivica Vojvodić, ing.
E-mail: ivica.vojvodic@libertasdubrovnik.com
Tehnička služba
Rukovoditelj: Mario Japunčić, ing.
E-mail: mario.japuncic@libertasdubrovnik.com
Služba za kadrovske, pravne i opće poslove
Rukovoditeljica: Nikolina Šoletić, dipl. iur.
E-mail: nikolina.soletic@libertasdubrovnik.com
Financijsko računovodstvena služba
Rukovoditeljica: Nikolina Dedović, dipl. oecc.
E-mail: nikolina.dedovic@libertasdubrovnik.com
Autobusni kolodvor
Voditeljica: Kristina Hendić
E-mail: kristina.hendic@libertasdubrovnik.com
Odjel nabave i razvoja
Voditelj: Toni Lučić, dipl. oecc.
E-mail: toni.lucic@libertasdubrovnik.com
Odjel informatike
Voditelj: Antonio Miloslavić, ing.
E-mail: it@libertasdubrovnik.com