9

Gorica-Opća bolnica-Pile

Prometuje redovno
 • 06:20
 • 07:10
 • 08:25
 • 09:25
 • 10:25
 • 11:25
 • 12:15
 • 13:10
 • 14:25
 • 15:45
 • 16:35
 • 17:35
 • 18:15

POLASCI SA STANICE PILE cca +20 min
 • 05:45
 • 18:35

Prvi i zadnji polazak sa stanice Pile
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!