Skupštine društva


Sjednicama Skupštine društva Libertas Dubrovnik d.o.o. mogu nazočiti građani, predstavnici zainteresiranih pravnih osoba.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine društva.

Najava nazočnosti ostvaruje se popunjavanjem Zahtjeva za prisustvovanje sjednicama kojeg je potrebno poslati poslati na adresu elektroničke pošte: pristupinfo@libertasdubrovnik.com

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Skupštine društva za nazočnost sjednici o tome će biti obaviješteni najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a svoje pravo ostvaruju predočenjem osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave prije samog početka održavanja sjednice. Prostorni uvjeti u prostorijama održavanja sjednica Skupštine društva omogućuju prisustvo jedne osobe.

U slučaju prijave većeg broja građana vodit će se računa o redoslijedu prijava te obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici. O radu Skupštine javnost je obaviještena objavom na web stranici https://www.libertasdubrovnik.hr//.

U skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.
Zahtjev za nazočnost